رئیس هیات مدیره اندیشکده صفا گفت: انحراف از برنامه توسعه، تحریم، بنگاه داری بانک ها و دلال بازی، 4 عامل اصلی چالش اقتصادی امروز کشور است.

به گزارشصبح ساباط؛ محمد رضا بابایی در شصت و سومین نشست اندیشکده صفا با موضوع صنعت، فناوری و اقتصاد که در پارک علم و فناوری یزد برگزار شد راه حل مشکلات اقتصادی کشور را برنامه ریزی و اجرای دقیق آن توسط دستگاه های ذیربط دانست و گفت: انحراف از برنامه توسعه، تحریم، بنگاه داری بانک ها و دلال بازی، ۴ عامل اصلی چالش اقتصادی امروز کشور است.

رئیس هیات مدیره اندیشکده صفا افزود: انحراف عملکرد دولت ها از برنامه های توسعه و مسیر قانونی یک موضوع جدی است به نحوی که میزان انحراف دولت ها از برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور بیش از ۹۵ درصد بوده و این انحراف در برنامه ششم هم ۷۰ درصد است و این یعنی ریل گذاری کشور به یک سمتی بوده و قطار کشور در سمت دیگر در حال حرکت است.

بابایی از دیگر عوامل چالش زا در اقتصاد کشور را بنگاه داری بانک ها عنوان کرد و ابراز داشت: یکی از اقداماتی که منجر به ایجاد تورم شده سوق دادن دارایی های مردم به سمت بنگاهداری توسط بانک هاست.

رئیس هیات مدیره اندیشکده صفا تصریح کرد: مشکلات اقتصادی امروز کشور ناشی از این چهار عامل فوق بوده که باید برای آن ها چاره اندیشی شود. وی در ادامه تاکید کرد: راه حل رفع مشکلات اقتصادی امروز کشور حرکت هماهنگ و همراه همه دستگاه هاست وگرنه با عملکرد جزیره ای راه به جایی نخواهیم برد.

بابایی عدم ثبات اقتصادی در کشور را موجب تردید سرمایه گذاران خارجی برای ورود به کشور دانست و ابراز داشت: هر چند در زمینه برنامه نویسی برنامه های توسعه خوبی تدوین شده اما در عملکرد و اجرا با انحراف بسیار زیاد مواجه هستیم که باعث شده نمی توانیم امیدوار به بهبود شرایط باشیم.

رئیس هیات مدیره اندیشکده صفا با تاکید بر اینکه باید نخبگان در حوزه های علاقه مندی و تخصص خود محور باشند اظهار داشت: در این صورت است که وقتی ایده ای داشته باشند می توانند آن را عملیاتی کنند، و اگر چنین نباشد شاهد اتفاق خاصی در حوزه اقتصادی نخواهیم بود. گفتنی است در این نشست اعضای اندیشکده صفا و جوانان هسته مرکزی این اندیشکده حضور داشتند.