بیش از ۴۰ هزار کارمند در استان یزد مشغول خدمت هستند، این در حالی است که ۳۰۰۰ نفر از آنان حمایت ایتام تحت حمایت کمیته امداد را در قالب طرح اکرام ایتام و محسنین بر عهده دارند، امیدواریم تمامی آنان در این طرح خداپسندانه مشارکت کنند.

به گزارش صبح ساباط، محمد شجاعان، مدیرکل کمیته امداد استان یزد با اشاره به اجرای طرح”هر کارمند، حامی فرزند معنوی”، گفت: بیش از ۴۰ هزار کارمند در استان یزد مشغول خدمت هستند، این در حالی است که ۳۰۰۰ نفر از آنان حمایت ایتام تحت حمایت کمیته امداد را در قالب طرح اکرام ایتام و محسنین بر عهده‌دارند، امیدواریم تمامی آنان در این طرح خداپسندانه مشارکت کنند.

وی با اشاره به فراخوانی طرح هر کارمند، حامی فرزند معنوی با شعار” هیچ فرزندی در سراسر ایران اسلامی از ایتام و محسنین بدون حامی نباشد” افزود: طرح “هر کارمند، حامی فرزند معنوی” از طریق هماهنگی و تعامل با سازمان‌ها وادارات و استفاده از ظرفیت بالقوه کارکنان دستگاه‌های اجرائی استان برای حمایت مادی و معنوی از فرزندان نیازمند و یتیم در حال اجراست و دبیرخانه این طرح در محل استانداری یزد و متناظر با آن در فرمانداری‌ها تشکیل‌شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان یزد یادآور شد: بیش از ۴۰۰۰ نفر از ایتام و فرزندان نیازمند غیر یتیم از حمایت نیکوکاران یزدی در قالب طرح اکرام ایتام و محسنین استفاده می‌کنند.

نیکوکاران می‌توانند با مشارکت در طرح اکرام ایتام و محسنین یتیم و یا فرزند نیازمند (محسنین) موردنظر خود را انتخاب کرده و ماهیانه حداقل ۳۰ هزار تومان به آن‌ها کمک کنند.