محمدرضا امیرخانی بازیگر و از پیشکسوتان عرصه هنر شهر دارالعباده یادداشتی در فراق هنرمند انقلابی کشور نادر طالب زاده نوشت.

به گزارش صبح ساباط؛ محمدرضا امیرخانی بازیگر و از پیشکسوتان عرصه هنر شهر دارالعباده در یادداشتی در فراق هنرمند انقلابی کشور نادر طالب زاده نوشت:

به نام هستی بخش
مخلص تنها واژه ای که برای دکتر نادر طالب زاده می توان نوشت.

وقتی زندگینامه نادر طالب زاده را می خوانی مات و مبهوت می شوی!! چراهایی در ذهنت شکل می گیرد.

پسر تیمسار شاهنشاهی بنام اردوبادی که اموال پدر توسط انقلاب مصادره می شود! تحصیلکرده دانشگاه کلمبیا که همکار شبکه سی بی سی آمریکاست!! اما عجیب اینجاست طالب زاده رویکردش و بهتر است بگوییم باورش انقلاب ایران است و به همین دلیل آمریکایی ها نه تنها دیگر شهروندش نمی خوانند که اموالش را نیز مصادره می نمایند!!

این پارادوکس و یا به عبارت بهتر خلاف انتظار ها شخصیتی عجیب و مثال زدنی را رقم می زند!!

چرا چنین رویکردی؟!! و باور پذیریش دشوارست که چنین شخصیتی بر خلاف انتظار شیفته و دلبسته انقلاب است و تمام قد پای باور و اعتقادش می ایستد و حال در برگ زرین این مرز و بوم افرون بر نام دکتر چمران اضافه می کنیم نام دکتر نادر طالب زاده را که هر دو همچون گوهری تابناک در پهندشت اندیشه و تفکر همچنان می درخشند!!
روحشان شاد.

  • نویسنده : محمد رضا امیرخانی