معاون عمرانی استاندار از تدوین برنامه عمرانی چهار ساله استان خبر داد و گفت: با برنامه دولت برای ساخت ۴ میلیون مسکن طی یک برنامه چهارساله؛ اکنون توانسته ایم برنامه اولیه برای ساخت  ۵۳ الی ۵۴ هزار واحد مسکونی در تمامی شهرها و روستاهای استان را تدوین کنیم.

به گزارش صبح ساباط؛ محسن صادقیان  تدوین برنامه عمرانی چهار ساله را از مهمترین اولویت ها و اقدامات حوزه عمرانی استان در ابتدای شروع به کار دولت برشمرد و گفت: از مدیران کل حوزه عمرانی میخواهم در یک بازه زمانی یکماهه و با هماهنگی یکدیگر این برنامه را تهیه نموده تا با هدف گذاری درست و مشخص و برنامه ریزی بتوان اهداف عمرانی استان را محقق نمود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد بر ضرورت ایجاد هم افزایی بین مدیران دستگاه های اجرایی و همچنین پیگیری میدانی برای برطرف کردن مشکلات پروژه ها تاکید کرد و افزود:  امروز با وجود تمام مشکلات و کمبودها به ویژه در اعتبارات  عمرانی این هم افزایی بیشتر مورد توجه است.

وی با بیان اینکه در کنار تمام فعالیت های حوزه عمرانی؛ حوزه شهری، روستایی، مدیریت بحران و طرح اقدام ملی مسکن از مهمترین اولویت های عمرانی استان است، اعلام کرد:  با برنامه دولت برای ساخت ۴ میلیون مسکن طی یک برنامه چهارساله؛ اکنون توانسته ایم برنامه اولیه برای ساخت  ۵۳ الی ۵۴ هزار واحد مسکونی در تمامی شهرها و روستاهای استان توسط خودمالکین، انبوه سازان،  شرکت تعاونی ها، اقدام ملی ، تفاهم نامه فرهنگیان ، نیروهای نظامی و مسکن محرومین تهیه نماییم.