مخابرات منطقه یزد در شاخص میانگین مدت زمان پاسخگویی به درخواست و شکایات مردمی رتبه نخست را در بین مناطق مخابراتی کشور کسب کرد.

به گزارش صبح ساباط به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه یزد- بر اساس آخرین ارزیابی معاونت تنظیم مقررات مخابرات ایران در خصوص ارزیابی شاخص های عملکردی به شکایات ، اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات مخابرات منطقه یزد در  شاخص پاسخگویی به شکایات مردمی در بین مخابرات مناطق کشور،رتبه نخست را به خود اختصاص داد.
شایان ذکر است شاخص تعیین شده در این ارزیابی ۳/۲۲ روز (معادل بیشتر از ۷۷ ساعت) تعیین شده است که اداره بازرسی مخابرات منطقه یزد به طور میانگین ۰٫۸۳ از روز (معادل کمتر از  ۲۰ ساعت) به در خواست ها و شکایات مردمی پاسخ داد.
گفتنی است مشترکان مخابرات منطقه یزد می توانند هرگونه پیشنهاد، مشکل و شکایات خود را با تماس با شماره ۲۰۲۱   یا ثبت شکایت در سامانه bazresi.tci.ir اطلاع دهند تا به آنها در کوتاهترین زمان رسیدگی شود.