بر اساس استعلام از معاونت بهداشت وزارت بهداشت وضعیت شهرستان های قرمز، نارنجی و زرد کرونایی مطابق آخرین گزارش اپلیکیشن ماسک اعلام شد.

به گزارش صبح ساباط، بر اساس اعلام مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، از روز شنبه محدودیت‌های جدید در شهر‌های قرمز، نارنجی و زرد اعمال می‌شود.

با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا در شهر‌های قرمز کرونایی به مدت دو هفته مشاغل سطح ۲، ۳ و ۴ تعطیل خواهند بود و یک سوم کارمندان در محل کار حضور پیدا خواهند کرد، در شهر‌های نارنجی مشاغل سطح ۳ و ۴ تعطیل خواهند بود و ۵۰ درصد کارمندان ادارات درمحل کار حضور پیدا خواهند کرد، همچنین در شهر‌های زرد مشاغل سطح ۴ تعطیل هستند و دو سوم کارکنان ادارات به مردم خدمت رسانی می‌کنند.

بنابر استعلام از معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آخرین گزارش اپلیکیشن ماسک، وضعیت کرونایی شهرستان‌ها به این گونه اعلام شده است که امکان تغییر آن وجود دارد و وضعیت شهرستان‌ها قابل تغییر است.

فهرست شهرستان های قرمز، نارنجی و زرد کرونایی

فهرست شهرستان های قرمز، نارنجی و زرد کرونایی 2

فهرست شهرستان های قرمز، نارنجی و زرد کرونایی 3فهرست شهرستان های قرمز، نارنجی و زرد کرونایی 4

فهرست شهرستان های قرمز، نارنجی و زرد کرونایی 5

فهرست شهرستان های قرمز، نارنجی و زرد کرونایی 6

فهرست شهرستان های قرمز، نارنجی و زرد کرونایی 7

فهرست شهرستان های قرمز، نارنجی و زرد کرونایی 8

فهرست شهرستان های قرمز، نارنجی و زرد کرونایی 9

فهرست شهرستان های قرمز، نارنجی و زرد کرونایی 10فهرست شهرستان های قرمز، نارنجی و زرد کرونایی  11

فهرست شهرستان های قرمز، نارنجی و زرد کرونایی 12فهرست شهرستان های قرمز، نارنجی و زرد کرونایی 13

فهرست شهرستان های قرمز، نارنجی و زرد کرونایی 14

  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان