مدیرکل کمیته امداد استان یزد گفت: رویکرد این نهاد استقرار کامل نظام نیازسنجی و توان سنجی مددجویان برای افزایش اثربخشی خدمات حمایتی و توانمندسازی اقشار نیازمند است.

به گزارش صبح ساباط، محمد شجاعان با اشاره به تلاش مستمر کمیته امداد برای مردمی شدن فعالیت‌های مربوط به انجام حمایت‌های مادی و معنوی از نیازمندان، گفت: رویکرد این نهاد استقرار کامل نظام نیازسنجی و توان سنجی مددجویان برای افزایش اثربخشی خدمات حمایتی و توانمندسازی اقشار نیازمند است.

وی با تأکید بر توجه ویژه کمیته امداد به ارائه خدمات معوض به‌جای بلاعوض، افزود: رویکرد این نهاد استقرار کامل نظام نیازسنجی و توان سنجی مددجویان برای افزایش اثربخشی خدمات حمایتی و توانمندسازی اقشار نیازمند است.

مدیرکل کمیته امداد استان یزد بابیان اینکه ۴۸ هزار مددجو در قالب ۲۳ هزار خانوار تحت حمایت این نهاد هستند، ادامه داد: توانمندسازی فکری، فرهنگی و اقتصادی مددجویان با تأکید بر اشتغال، پایدارسازی مشاغل و افزایش درآمد طرح‌های اشتغال ازجمله رویکردهای مهم و اساسی این نهاد است.

وی تصریح کرد: شناسایی و معرفی افراد مستعد اشتغال تحت حمایت در بازه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال برای توانمندسازی و بهره‌مندی از خدمات اشتغال و خودکفایی در سال جهش تولید باقوت در حال اجرا است.

شجاعان گفت: بهره‌گیری از مشاوران اشتغال برای ایجاد انگیزه و روحیه کسب‌وکار در مددجویان به‌ویژه زنان سرپرست خانوار و کاهش اتکای آنان به کمیته امداد، تعامل با مراکز نیکوکاری در خصوص شناسایی افراد نیازمند مستعد اشتغال برای بهره‌مندی از تسهیلات اشتغال این نهاد نیز در حال انجام است.