از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي فراخوان ارزيابي و انتخاب پژوهشگران برتر دستگاههاي اجرايي استان يزد منتشر شد.
به گزارش صبح ساباط، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد طي فراخواني اعلام كرد با توجه به تصميم كميته علمي ستاد هفته پژوهش و فناوري استان يزد ، ارزيابي و انتخاب پژوهشگران برتر ويژه دستگاههاي اجرايي استان، توسط اين سازمان صورت مي پذيرد.
بر اساس اين فراخوان، كاركنان دستگاههاي اجرايي استان مي توانند مدارك و مستندات خود را به همراه فرم تكميل شده و مدارك مورد نياز حداكثر تا تاريخ ۲۹ آبان ماه سالجاري به دبيرخانه اين سازمان ارسال نمايند.
انتشار مقالات و كتاب ، شركت در طرح هاي پژوهشي و يا تهيه گزارشهاي تخصصي سازماني ، ارائه پيشنهادهاي كاربردي مورد تاييد دستگاه اجرايي متبوع در زمينه هاي اصلاح الگوي مصرف، كاهش هزينه ها، تحقق دولت سبز و نقشه راه اصلاح نظام اداري از جمله شاخص ها و امتيازات براي كسب عنوان پژوهشگر برتر اعلام شده است.
به گزارش روابط عمومي سازمان، تهيه طرح هاي برتر در زمينه شعار سال،داشتن اكتشاف، ابتكار، نوآوري، اختراع، اثر بديع و ارزنده هنري،عضويت در كميته هاي پژوهشي و كارگروه هاي تخصصي، نظارت علمي طرح هاي پژوهشي ، دبيري علمي همايش هاي برگزار شده و نيز سردبيري يا عضويت در هيات تحريريه نشريات علمي و داوري مقالات از جمله ملاك ها انتخاب پژوهشگر برتر توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي است .
گفتني است هفته پژوهش، آذرماه هرسال در كشور گرامي داشته مي شود .

فراخوان پژوهشگر برتر ۹۹.pdf