در بخشنامه‌ای از سوی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، ساعت کار کتابخانه‌های استان یزد اعلام شد.

به گزارش صبح ساباط،، در بخشنامه‌ای از سوی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، ساعت کار کتابخانه‌های استان اعلام شد.

براساس این بخشنامه، کتابخانه‌های عمومی استان یزد در نیمه دوم سال جاری از ساعت ۸ تا ۱۷:۳۰ در دو نوبت صبح و عصر، فعالیت می‌کنند.

مطابق بخشنامه مذکور، کتابخانه‌های تک شیفت و روستایی استان نیز در دو شیفت ۸ تا ۱۳ و یا ۱۲:۳۰ تا ۱۷:۳۰ دایر هستند و به ارائه خدمات حضوری می‌پردازند.

به دلیل شیوع ویروس کرونا و اعمال محدویت‌های حفاظتی و بهداشتی، در حال حاضر شیفت شب در کتابخانه‌ها برقرار نیست.