حداد گفت: ارجاع پرونده به شوراهای حل اختلاف استان یزد در 5 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل، 271 درصد رشد داشته است.
به گزارش صبح ساباط، محمدرضا حداد این رابطه اظهار داشت:در پنج ماه نخست سال قبل یک هزار و ۶۲۵ فقره پرونده به شورای حل اختلاف برای صلح و سازش ارجاع گردید که در مدت مشابه در سال جاری این تعداد به ۶ هزار و ۲۷ فقره رسیده است.
وی به موفقیت در ایجاد سازش در ۴۹ درصد پرونده های ارجاعی به شورای حل اختلاف اشاره کرد و بیان داشت: از تعداد ۶ هزار و ۲۷ فقره پرونده ارجاع شده به شورای حل اختلاف تعداد ۵ هزار و ۷۰۶ فقره آن مختومه گردید که از این تعداد ۲ هزار و ۷۸۰ فقره آن به صلح و سازش منتهی شده است.
این مقام قضایی، رسالت اصلی شورای حل اختلاف و تأکید ریاست قوه قضاییه را بر ایجاد صلح و سازش ذکر کرد و گفت: از پرونده های ارجاع شده یک هزار و ۴۹۹ فقره آن حقوقی و ۴ هزار و ۵۲۸ فقره آن کیفری بوده که با تلاش خالصانه کارکنان شورای حل اختلاف ۴۷ درصد در پرونده های حقوقی و ۴۹ و نیم درصد در پرونده های کیفری، سازش، حاصل شده است.
وی با اشاره به مواد ۸ و ۱۱ قانون شورای حل اختلاف، تصریح کرد: طبق ماده ۸  کلیه امور مدنی و حقوقی، کلیه جرائم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت با تراضی طرفین دعوی، امکان ارجاع برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف را دارد.
حداد افزود: حسب ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف نیز قاضی شورا در مواردی نظیر دعاوی مالی در روستا تا بیست‌ میلیون ریال و در شهر تا پنجاه‌ میلیون ریال، کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه، صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن و ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ به، در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد، با مشورت اعضاء شورای‌حل‌اختلاف می تواند رسیدگی و مبادرت به صدور رأی ‌نماید.
این مقام قضایی در پایان در خصوص ارجاع پرونده‌های از ناحیه دادگاه ها و دادسراهای سراسر استان به شوراهای حل اختلاف اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده از جمله برگزاری دوره های آموزشی ویژه صلح و سازش از طریق مرکز استان و بصورت برخط برای اعضاء و کارکنان شورا و تشکیل شعب ویژه صلح و سازش آمادگی شوراهای حل اختلاف استان را جهت پذیرش هرچه بیشتر دعاوی کیفری و حقوقی که امکان سازش درآنها فراهم است را اعلام داشت.
  • منبع خبر : یزدرسا