سرپرست اداره‌‍ کل تعزیرات حکومتی یزد گفت: در راستای گزارش تخلف از سوی مدیریت امور شعب یکی از بانک‌ها، پرونده یک شرکت تولید کاشی و سرامیک در مورد بی توجهی در قبال دریافت ارز دولتی پس از بررسی و رسیدگی در شعبه بدوی احراز تخلف به موجب صدور حکم قطعی به ۸۲ هزار و ۱۰۰ یورو جریمه محکوم شد.

علی اکبر مختاری افزود: براساس این حکم شرکت یاد شده به اتهام ایفا نکردن تعهد تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز دولتی علاوه بر اعاده ارز دریافتی همچنین به تعلیق کارت بازرگانی به مدت یک سال محکوم شد.

به گزارش صبح ساباط، وی ادامه داد: دریافت کنندگان ارز برای واردات مکلف هستند در موعد مقرر نسبت به واردات کالای مورد اظهار اقدام و اسناد گمرکی را جهت تسویه حساب به بانک عامل دریافت کننده ارز ارایه کنند و این نهمین پرونده ارزی دارای محکومیت در سال جاری است.

این مسوول اشاره بیشتری به این پرونده ها نکرده است.

  • منبع خبر : روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی یزد