نتایج طرح آمار گیری نیروی کار سال ۱۳۹۸ مرکز آمار ایران نشان می دهد استان یزد در زمینه ایجاد اشتغال کارنامه موفقی نداشته است.

دکتر عباس علوی راد از اساتید دانشگاه نوشت: نتایج طرح آمار گیری نیروی کار سال ۱۳۹۸ مرکز آمار ایران نشان می دهد استان یزد در زمینه ایجاد اشتغال کارنامه موفقی نداشته است.

وی می افزاید: جمعیت شاغل استان یزد از ۳۳۳ هزار و ۶۲۸ نفر در سال ۱۳۹۷ به ۳۳۹ هزار و ۳۴۶ نفر در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته که ۵ هزار و ۷۱۸ شغل به طور خالص در سال ۹۸ ایجاد شده است.

این اقتصاددان یزدی ادامه داد: در واقع سهم یزد به عنوان صنعتی ترین استان ایران از مجموع ۴۳۹ هزار و ۹۶۴ اشتغال خالص ایجاد شده کل کشور در سال ۹۸ فقط ۱/۳ درصد است.

علوی راد با اشاره به این که جمعیت بیکار تحصیلکرده دانشگاهی استان یزد از ۲۸ هزار و ۴۹۴ نفر در سال ۱۳۹۷ به ۲۹ هزار و ۶۶۱ نفر در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است، تصریح کرد: ۱۱۶۷ نفر به بیکاران تحصیلکرده اضافه شده، این در حالی است که جمعیت بیکار تحصیلکرده دانشگاهی کشور در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ معادل ۶۶ هزار و ۹۳۳ نفر کاهش یافته است.

‼️ سهم بیکاران دارای تحصیلات دانشگاهی از کل بیکاران استان یزد در سال ۱۳۹۸ حدود ۵۸ درصد است، در حالی که این سهم در کل کشور ۴۱ درصد است.

📌 در برش استاتی برنامه تولید و اشتغال موضوع تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مقرر شده بود برای بالغ بر ۲۶ هزار نفر در بخش های اقتصادی پیشران استان یزد اشتغال ایجاد شود.

◻️ چه خوب است استاندار محترم یزد در کار گروه اشتغال استان از دستگاه های اجرایی سوال کنند دلایل عدم ایجاد بالغ بر ۲۰ هزار شغل در سال ۱۳۹۸ چه بوده است؟
۶/شهریور/۹۹
✅ @Yazd_Economics