رئیس شورای شهر اشکذر در دیدار با رئیس اداره محیط شهرستان اشکذر، گفت: با توجه به این که بخش عمده ای از آب شرب شهرستان یزد از چرخاب اشکذر تامین می شود، برای رفع خطر آب شرب مردم اشکذر در لوله های آزبست از اعتبارات استانی استفاده شود.

به گزارش صبح ساباط به نقل از اشکذر خبر، علیرضا پیشداد رئیس شورای شهر اشکذر و عضو هیات رئیسه این موسسه با ابراز قدردانی و تشکر از رئیس اداره محیط شهرستان اشکذر به دلیل پیگیری و تملک زمین این اداره گفت: با توجه به اعتراضات مردمی مبنی بر فعالیت واحدهای آلاینده در شهرک صنعتی نیکو از مسئول محترم تقاضا داریم تا در اسرع وقت و با شدت عمل بیشتر با صنایع آلاینده برخورد نمایند.

آب شرب مردم اشکذر در لوله های ازبست دار

وی با اشاره به بکارگیری لوله های ازبست دار در خط لوله آب شرب اشکذر و با تاکید بر ممنوعیت استفاده از لوله های ازبست دار؛ اظهار داشت: با توجه به اینکه در منطقه چرخاب بیش از ۴۰ حلقه چاه برای تامین آب شرب شهرستان های یزد و اشکذر حفر شده است؛ انتظار داریم تا مسئولین در این حوزه از اعتبار استانی استفاده نموده و این دغدغه مردم نیز در این اداره پیگیری و رسیدگی شود.

توسعه ۲۵۰ واحد صنعتی در شهرستان اشکذر بدون اطلاع فرماندار و رئیس اداره صمت

پیشداد با اشاره به قول استاندار یزد در جلسه شورای تامین مبنی بر عدم توسعه صنایع آلاینده و پر آبخواه در دشت یزد و اردکان توسعه ۲۵۰ واحد صنعتی در شهرستان اشکذر بدون اطلاع فرماندار و رئیس اداره صمت شهرستان اشکذر؛ گفت: برای مسئولین استان خیلی بد است که علی رغم قول مسئولین مبنی بر عدم توسعه صنایع در شهرستان؛ شاهد توسعه مجدد توسعه صنایع هستیم و این در حالی است که برخی صنایع مجوزهای لازم اخذ نموده اند و هنوز هیچگونه اقدامی در این راستا انجام نداده اند.

در ادامه این دیدار محمد حسن جعفری نسب؛ عضو هیات مدیره موسسه حامیان حیات پاک اشکذر با اشاره به قرار گرفتن صنایع فولادی در ردیف صنایع پر آبخواه؛ بیان داشت: موضوع تامین آب و انجام تعهدات شرکت فولاد آلیازی ایران دو موضوعی است که ما انتظار داریم تا اداره محیط زیست آنرا پیگیری و نتیجه را به این موسسه منعکس کنند.

علیرضا عسکری با اشاره بر ادعای مسئولین استانی مبنی بر عدم ایجاد صنایع در شهرستان اشکذر؛ بیان داشت: متاسفانه مسئولین در اوایل این دولت ادعا میکردند که مجوز صنایع در دولت های قبل صادر شده است و این در حالی است که مسئولین امر خود اقدام به صدور مجوز توسعه صنایع موجود کرده اند.