مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقي يزد از بهره برداري ۴ طرح درماني در استان در هفته دولت خبر داد.
به گزارش صبح ساباط، دکتر زارع گفت: این چهار طرح درمانی با مشارکت خيران و دانشگاه به بهره برداري خواهد رسيد.
وي افزود: طرح هاي قابل افتتاح شامل بهره برداري از بخش دياليز در شهرستان زارچ و  بخش اي سي يو در شهرستان هاي تفت و ابرکوه است.
دكتر زارع ادامه داد: هم چنين تجهيز بيمارستان اردكان به دستگاه ام ار اي و تجهيز بيمارستان هاي بافق، ابركوه، تفت و اردكان به دستگاه ماموگرافي از ديگر طرح هاي قابل افتتاح در اين هفته است.

مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقي اظهار داشت: براي بهره برداري از اين طرح ها بالغ بر ۲۶۰ ميليارد ريال هزينه شده است.

  • منبع خبر : وب دا یزد