رئیس روابط عمومی دانشگاه یزد، از امضای توافقنامه برای راه اندازی پردیس فناوری و صنعتی دانشگاه یزد خبر داد.

به گزارش صبح ساباط، سعید دشتی زاد، رئیس روابط عمومی دانشگاه یزد گفت: با هدف ارزش‌آفرینی و اثربخشی صنعتی، اجتماعی و منطقه‌ای، رؤسای دانشگاه یزد و پارک علم و فناوری یزد جاری توافق‌نامه تأسیس، راه‌اندازی و اداره پردیس فناوری و صنعتی دانشگاه یزد را امضا کردند.

او افزود: بر اساس این توافق‌نامه، زمینی به مساحت ۲۵ هکتار از اراضی دانشگاه یزد به مدت ۳۳ سال برای راه‌اندازی این پردیس اختصاص یافت.

دشتی زاد ادامه داد: پردیس فناوری و صنعتی دانشگاه یزد شامل اجزای مختلف زنجیره توسعه نوآوری و فناوری شامل مرکز نوآوری، شتابدهنده، مرکز رشد، ساختمان‌های استیجاری و اراضی پردیس می‌شود.

رئیس روابط عمومی دانشگاه یزد اظهار داشت: این پردیس از لحاظ ساختاری زیرمجموعه دانشگاه یزد محسوب شده و زیر نظر شورای راهبری و سیاستگذاری پردیس فناوری و صنعتی اداره خواهد شد.

سعید دشتی زاد بیان کرد: در چارچوب این توافق‌نامه، شرکت‌ها و واحد‌های فناور مستقر در پردیس فناوری و صنعتی مشروط به ارزیابی و تأیید پارک علم و فناوری یزد می‌توانند از امتیاز‌های قانونی پارک و تمام یا بخشی از خدمات و حمایت‌های پارک، مشابه سایر واحد‌های فناور مستقر در پارک بهره‌مند شوند.

او افزود: بر همین مبنا مقرر شد حداقل یک‌سوم از ظرفیت‌های استقرار پردیس فناوری و صنعتی، به واحد‌های فناور معرفی‌شده از سوی پارک علم و فناوری یزد اختصاص داده شود.

انتهای پیام/و

  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران