مدیربحران و پدافند غیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد از اجرای موفق برنامه عملیاتی پدافندغیرعامل با هدف سنجش آماده به کار دیزل های ادارات در ساعات اوج بار روز خبر داد.

به گزارش صبح ساباط ، مهندس محسن نگارش از اجرای موفق برنامه عملیاتی پدافند غیرعامل با همکاری دیسپاچینگ و با پیشنهاد دفتر مدیریت مصرف برق برای سنجش آماده به کاری دیزل ژنراتورهای ادارات و کاهش بار در ساعات اوج بار خبر داد و گفت : این برنامه عملیاتی در چهار روز متوالی برای ارگان ها ، ادارات و بانک های دارای دیزل ژنراتور اضطراری اجرا شده است.
او اشاره کرد : برق شرکت های آب و برق منطقه ای ، مخابرات ، شرکت گاز ، شهرداری کل ، بانک های صادرات ، ملی و تجارت ، سازمان فرهنگ و ارشاد ، تعاون و رفاه ، پخش فرآورده های نفتی ، حج و زیارت ، جهادکشاورزی و اداره کل ورزش و جوانان در جریان مانور قطع و دیزل های اضطراری آنان به کار گرفته شد.
وی یادآور شد : تامین برق و تجهیز شدن ارگان ها به مولدهای برق اضطراری به عنوان یک اقدام پیشگیرانه در حوزه پدافند غیرعامل به خصوص برای مراکز مهم کنترل و فرماندهی؛ دفاعی؛ تولیدی و اقتصادی و درمانی حائز اهمیت ویژه ای است.

مدیربحران و پدافند غیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد ترسیم چشم انداز در حوزه پدافند غیرعامل و توجه عمیق به سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را مورد تاکید و خاطرنشان کرد: بر اساس اجرای این برنامه عملیاتی ضمن محک سازمان ها در برابر قطع ناگهانی برق ، کاهش بار در بخش اداری استان را شاهد بودیم .

  • منبع خبر : دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق