مخابرات منطقه یزد در ارزیابی عملکرد اردیبهشت ماه 99 شرکت مخابرات ایران حایز رتبه دوم کشور شد.

به گزارش صبح ساباط، بر اساس ارزیابی کمیته راهبرد و توسعه کسب و کار شرکت مخابرات ایران در خصوص ارزیابی شاخص های چون رشد اینترنت پرسرعت، تحقق دایری adsl، vdsl، ftth  ، توسعه و نگهداری شبکه سیار، لاوصولی و غیره مخابرات منطقه یزد توانست در بین ۳۱ استان ،رتبه دوم کشوری را به خود اختصاص دهد.

شایان ذکر است، در این ارزیابی مخابرات یزد با کسب امتیاز ۷۶/۲۸ به این رتبه دست یافت و مناطق اردبیل و بوشهر به ترتیب در جایگاه های اول و سوم قرار گرفتند.

  • منبع خبر : روابط عمومی مخابرات منطقه یزد