در ادامه گفتگوی ویژه با سپنتا نیکنام عضو شورای اسلامی شهر یزد را مشاهده کنید.