طی سال‌های اخیر نبود سیستم جامع اطلاعاتی و سامانه اطلاعاتی مددجویان و نیازمندان تحت پوشش موسسه‌های خیریه مردم نهاد، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور بیش از هر زمان دیگر برجسته و قابل درک شده است.

صبح ساباط؛ علی مشیری‌نیا؛ طی سال‌های اخیر نبود سیستم جامع اطلاعاتی و سامانه اطلاعاتی مددجویان و نیازمندان تحت پوشش موسسه‌های خیریه مردم نهاد، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور بیش از هر زمان دیگر برجسته و قابل درک شده است.
این در حالی است که گاهی مشاهده می شود؛ افرادی سودجو و سوء استفاده‌گر؛ از چند نهاد و مرکز امور خیریه بسته‌های حمایتی را دریافت میکنند و حال آنکه هستند افرادی که به همین کمک‌ها و بسته‌های حمایتی نیاز دارند؛ ولی چون اطلاعات دقیقی از آنها موجود نیست و نیز این نیاز از سوی آنها ابراز نمی‌شود؛ از دریافت حمایت‌های خیری محروم هستند.

لزوم گسترش و هوشمند سازی سامانه منسجم توزیع منابع امر خیر در کشور

زهرا عابدینی معاون مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور با اشاره به فقدان سامانه متمركز براي شناسايي خانواده هاي نيازمند و ساماندهي كمك هاي خيريه اي در كشور ، بیان داشت: وجود سامانه متمرکز توزيع منابع خيريه در كشور مانع از هدر رفت منابع خيريه اي و موجب توزيع مناسب و هدفمند كمك هاي خيرين و جلوگیری از سوء استفاده‌ هاي احتمالي ميشود.

زهرا عابديني اظهار داشت: در حال حاضر ضرورت ایجاد ساز و کار مناسب برای تحول آفرینی در حوزه امر خیر با رویکرد مدیریت و بهینه سازی فرآیند شناسایی، جذب و توزیع و ساماندهی کمک های مردمی احساس می شود و برای این امر ایجاد سامانه متمرکزی که بتوان با کمک آن ضمن شناسایی اطلاعات افراد و خانوارهای نیازمند، امکان ایجاد ارتباط بین سه بخش خیرین و موسسات خیریه، خانوارهای محروم جامعه و دولت فراهم گردد، ضروری است. اما تحقق این هدف نیز نیازمند اعتماد سازی بین این سه بخش مورد اشاره برای دسترسی به بهره وری مناسب از چنین سامانه ایست.
وی با اشاره به لزوم حفظ کرامت انسانی؛ افزود: اطلاعات افراد و خانوارهای نیازمند باید با حفظ کرامت انسانی افراد و بدون درج مشخصات فردی و تنها تحت عنوان شماره کارت ملی ثبت و ذخیره شود.

توسعه سامانه سجا در اولویت قرار بگیرد

عابدینی با تاکید بر لزوم حرکت در این مسیر و بیان اینکه کمیته امداد امام خمینی (ره) سامانه‌ای با این کارکرد تحت عنوان سامانه “سجا” را طراحی و در حال بهره برداری می باشد اظهار داشت: این سامانه نیز نیازمند توسعه بیشتر و همکاری های بین بخشی دستگاه های اجرایی ذیربط بخصوص وزارت تعاون و رفاه اجتماعی و وزارت کشور و موسسات خیریه میباشد.

معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور گسترش، توسعه و هوشمند سازی این سامانه را ضروری دانست و افزود: چنانچه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با این حوزه به اشتراک نظر برسند؛ بهره برداری از این سامانه سرعت بیشتزی خواهد گرفت و با هوشمند سازی این سامانه می‌توان مسیر موازی‌ کاری‌های متعدد را مسدود و از اتلاف منابع مالی خیریه‌ای جلوگیری و در عین حال زمینه دسترسی آسان افراد را به خیرین فراهم نماید.