به گزارش صبح ساباط، سید جلیل میرمحمد یبا بیان اینکه یکی از مشکلاتی که امروزه با آن در کشور مواجه هستیم این است که دولت برای فرار از پاسخ به مسئولیت محوله، پاس‌کاری انجام می‌دهد، گفت: نظارت بر قیمت‌ها و مؤلفه‌هایی ازاین‌دست، وظیفه قانونی و تعریف‌شده دولت جمهوری اسلامی است که بخشی از این نظارت […]

به گزارش صبح ساباط، سید جلیل میرمحمد یبا بیان اینکه یکی از مشکلاتی که امروزه با آن در کشور مواجه هستیم این است که دولت برای فرار از پاسخ به مسئولیت محوله، پاس‌کاری انجام می‌دهد، گفت: نظارت بر قیمت‌ها و مؤلفه‌هایی ازاین‌دست، وظیفه قانونی و تعریف‌شده دولت جمهوری اسلامی است که بخشی از این نظارت باید از سوی سازمان تعزیرات انجام گیرد.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: متأسفانه نظارت در حداقل خودش در حال انجام است و سبب شده که یک افسارگسیختگی در بازار داشته باشیم فلذا مردم با قیمت های غیرمنطقی مواجه باشند.

وی با تأکید بر اینکه چوب بی نظارتی بر بازار و آسیب آن فقط به مردم خواهد خورد، اضافه کرد: نظارت‌های مقطعی یا بدون ضمانت اجرایی باعث شده که با یک افسارگسیختگی در قیمت‌ها مواجه شویم.

میرمحمدی عنوان کرد: به نظر من، استاندار محترم، مدیرکل صمت در استان و مدیران صمت در شهرستان‌ها به‌صورت جدی‌تری باید در نظارت ورود کنند و طرحی را با کمک سازمان تعزیرات داشته باشند که شاهد سامان بخشی در این قضیه باشیم.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این افسارگسیختگی در قیمت‌های بازار بدون شک با نظارت حل خواهد شد خاطرنشان کرد: بدون شک با همکاری دستگاه‌های نظارتی می‌توان امید داشت که این آشفتگی در بازار به یک‌شکل ایده آل تری تبدیل شود.

منبع: یزدرسا