به گزارش  صبح ساباط، محمد مسعودی‌مقدم مدیر ارتباطات سیار مخابرات یزدگفت: طرح فاز هشت توسعه شبکه ارتباطات سیار استان در دو بخش ایجاد سایت‌های جدید و ارتقای تکنولوژی ۴ G/۳ G سایت‌های موجود استان به منظور تکمیل پوشش و افزایش ظرفیت شبکه در سطح شهر یزد و سایر شهر‌های استان اجرا می‌شود. او افزود: ساخت ۵۳ سایت جدید […]

به گزارش  صبح ساباط، محمد مسعودی‌مقدم مدیر ارتباطات سیار مخابرات یزدگفت: طرح فاز هشت توسعه شبکه ارتباطات سیار استان در دو بخش ایجاد سایت‌های جدید و ارتقای تکنولوژی ۴ G/۳ G سایت‌های موجود استان به منظور تکمیل پوشش و افزایش ظرفیت شبکه در سطح شهر یزد و سایر شهر‌های استان اجرا می‌شود.

او افزود: ساخت ۵۳ سایت جدید در برنامه قرار دارد که نخستین سایت آن در خیابان بهار (جاده فرودگاه) راه‌اندازی شد و با افزایش کیفیت مکالمات و افزایش قابل توجه سرعت دیتای همراه اول در آن منطقه به مشکلات موجود در آن منطقه پایان داد.

مسعودی مقدم اظهار کرد: در بخش دوم فاز هشت توسعه ۱۴۱ مورد ارتقای تکنولوژی ۴ G/۳ G سایت‌های موجود در دستور کار است که با تلاش متخصصان مخابرات یزد تاکنون ۴۷ مورد که تجهیزات آن تحویل استان شده، نصب و راه‌اندازی شده است.

مدیر ارتباطات سیار مخابرات یزد یکی از ویژگی‌های اصلی فاز هشت را تعداد زیاد سایت‌های جدید در سطح شهر یزد عنوان کرد و گفت: تکمیل پوشش و افزایش ظرفیت شبکه ارتباطات در استان مستلزم همکاری سازمان‌های اجرایی استان و همیاری و مساعدت همشهریان در نصب این سایت‌ها در مکان‌های تعیین شده است.

در حال حاضر حدود یک میلیون و ۶۳۹ هزار خط تلفن همراه اول در استان فعال است که بالغ بر ۳۵۶ هزار دائمی و حدود یک میلیون و ۲۸۳ هزار نیز خط اعتباری است. ضریب نفوذ تلفن همراه دریزد ۱۳۲.۶ درصد است.

منبع: باشگاه خبرنگاران