به گزارش صبح ساباط به نقل از اشکذر خبر؛ سید ابراهیم اقبالی زارچ دادستان شهرستان اشکذر با اشاره به اینکه؛ عوامل یک کشتارگاه طیور در شهرستان اشکذر شبانه اقدام به باز کردن حدود ۱۰ تن مرغ منجمد که تولید آن مربوط به فروردین یا اردیبهشت سال گذشته بود و در واقع تاریخ مصرف یکساله آن […]

به گزارش صبح ساباط به نقل از اشکذر خبر؛ سید ابراهیم اقبالی زارچ دادستان شهرستان اشکذر با اشاره به اینکه؛ عوامل یک کشتارگاه طیور در شهرستان اشکذر شبانه اقدام به باز کردن حدود ۱۰ تن مرغ منجمد که تولید آن مربوط به فروردین یا اردیبهشت سال گذشته بود و در واقع تاریخ مصرف یکساله آن گذشته بود؛ نموده بودند تا آن را به اسم مرغ تازه به فروش برسانند؛ گفت: طبق ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری نزدیک به یک ماه است که این مجموعه پلمپ است.

وی تاکید کرد: متهمان پرونده دو نفر هستند و به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی با وثیقه ۲۰۰ میلیونی به زندان معرفی شد؛ که بعدا وثیقه آوردند و متهم آزاد شد.

دادستان شهرستان اشکذر افزود: متأسفانه مدیرعامل مجموعه در شرکت حاضر نبوده و فردی که به عنوان مدیرعامل چنین تخلفی را مرتکب شده بود؛ قبل از این نیز پرونده دیگری را در همین ارتباط داشته است.