به گزارش صبح ساباط، علی اکبر میدانشاهی گفت: در سه ماهه اول امسال ۲ هزار و ۹۸۷ مشترک جدید به شبکه سراسری گاز طبیعی متصل شدند، که با این حساب در مجموع ۴۶۶ هزار و ۵۰۰ نفر از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند. وی افزود: ۴۸۹ هزار و ۷۳۸ واحد مسکونی که ۹۸ درصد جمعیت […]

به گزارش صبح ساباط، علی اکبر میدانشاهی گفت: در سه ماهه اول امسال ۲ هزار و ۹۸۷ مشترک جدید به شبکه سراسری گاز طبیعی متصل شدند، که با این حساب در مجموع ۴۶۶ هزار و ۵۰۰ نفر از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.
وی افزود: ۴۸۹ هزار و ۷۳۸ واحد مسکونی که ۹۸ درصد جمعیت استان را تشکیل می‌دهد به شبکه گازرسانی متصل هستند.
میدانشاهی افزود : از ۶۹۵ روستای واجد شرایط گازرسانی تاکنون ۵۳۳ روستای استان تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارند و ۱۳۷ روستا در دست اجرا بوده و گازرسانی به ۲۵ روستا در برنامه‌های آتی شرکت گاز است.
مدیرعامل شرکت گاز استان یزد با بیان اینکه امسال ۸۵۵ انشعاب جدید در یزد نصب شده است، گفت : تاکنون ۲۴۸ هزار و ۷۷۵ انشعاب نصب شده است.
منبع: خبرگزاری صداوسیما