به گزارش صبح ساباط به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه یزد، محمدرضا اسدی رئیس اداره نگهداری و پشتیبانی نیرو مخابرات یزد با اعلام این خبر افزود: با هدف حفظ پایداری شبکه برق در استان و نیز جلوگیری از قطع آن در فصل تابستان، مخابرات منطقه یزد با روشن کردن ژنراتور های برخی از مراکز […]

به گزارش صبح ساباط به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه یزد، محمدرضا اسدی رئیس اداره نگهداری و پشتیبانی نیرو مخابرات یزد با اعلام این خبر افزود: با هدف حفظ پایداری شبکه برق در استان و نیز جلوگیری از قطع آن در فصل تابستان، مخابرات منطقه یزد با روشن کردن ژنراتور های برخی از مراکز مخابراتی در زمان پیک مصرف برق، با این سازمان مشارکت می کند.

اسدی اظهار داشت : این طرح در سال گذشته در ماه های تیر و مرداد در مراکز شهید صدوقی، هفتم تیر ، امام خمینی (ره)، شهید مفتح و رسالت اجرا و در سال جاری نیز از اواخر خرداد در این مراکز آغاز شده است.

شایان ذکر است به علت مشارکت در طرح مذکور مخابرات مشمول دریافت پاداش از وزارت نیرو گردید.