به گزارش صبح ساباط، مهندس محمد فراتی با اشاره اینکه تحقق میزان خاموشی به ازای هر مشترک در طول سال برای ۱۴۰۴ به رقم ۲۱ دقیقه نیازمند فراهم کردن زیرساخت های فنی و غیر فنی است ، گفت : احداث و راه اندازی سایت تکرارکننده ای در منطقه دربید و بر فراز یکی از قله […]

به گزارش صبح ساباط، مهندس محمد فراتی با اشاره اینکه تحقق میزان خاموشی به ازای هر مشترک در طول سال برای ۱۴۰۴ به رقم ۲۱ دقیقه نیازمند فراهم کردن زیرساخت های فنی و غیر فنی است ، گفت : احداث و راه اندازی سایت تکرارکننده ای در منطقه دربید و بر فراز یکی از قله های جبال این منطقه ، عیب یابی خطوط تسریع و ارتباط بی سیم اکیپ های اتفاقات فراهم می شود.
وی یادآور شد : این دکل با ارتفاع ۳۰ متر با برخورداری از دو دستگاه تکرارکننده و بهره برداری از نسل جدید بیسیم های دیجیتال DMR ( Digital Mobile Radio) موجب ارتقاء پوشش مخابراتی کامل در سطح شهرستان یزد خواهد شد.
او اظهار کرد : یکی از زیر ساخت های لازم برای حضور به موقع واحد های عملیاتی در محل حادثه ، ایجاد و بهبود بستر مناسب شبکه مخابراتی بین مرکز دیسپاچینگ به عنوان مرکز راهبری شبکه و مدیریت های برق است.
مدیر امور دیسپاچینگ و فوریت های برق شرکت توزیع نیروی برق استان یزد خاطرنشان کرد : کاهش مدت زمان عیب یابی و رفع عیب شبکه به همراه ارتقاء شاخص های قابلیت اطمینان شبکه مخابراتی از مهم ترین اهداف راه اندازی این سایت به شمار می رود.

منبع: دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد