به گزارش صبح ساباط به نقل از روابط عمومی اداره کل مالیات استان یزد، منوچهر اسدی با بیان اینکه در راستای حمایت از تولید و فعالان اقتصادی و ارائه تسهیلات به مشاغل آسیب دیده از کرونا دستور جدیدی از سوی سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده است، اظهار کرد: این سازمان با صدور دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۵۰۹ […]

به گزارش صبح ساباط به نقل از روابط عمومی اداره کل مالیات استان یزد، منوچهر اسدی با بیان اینکه در راستای حمایت از تولید و فعالان اقتصادی و ارائه تسهیلات به مشاغل آسیب دیده از کرونا دستور جدیدی از سوی سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده است، اظهار کرد: این سازمان با صدور دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۵۰۹ در ۲۰ خردادماه امسال بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش در همه منابع و برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی را اتخاذ کرده است.

وی بیان کرد: به منظور رعایت اصل تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایتمندی، مؤدیان مالیاتی می‌توانند با پرداخت مانده بدهی قطعی شده خود اعم از اصل بدهی و جرایم غیرقابل بخشش تا پایان سال جاری، در اجرای مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان مؤدی خوش حساب تلقی شوند و از این تسهیلات بهره‌مند شوند.زد

به گزارش مهر، دستورالعمل یاد شده در قالب دو جدول از سوی روابط عمومی اداره کل مالیات استان یزد در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است.