به گزارش صبح ساباط؛ زهرا عابدینی معاون سازمان مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور با اشاره به بند (ح) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی بر معافیت مالیاتی تمامی نهادهای عمومی غیر دولتی و بنیادهای خیریه ای که از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند؛ بیان داشت: طبق این قانون تمامی سازمان […]

به گزارش صبح ساباط؛ زهرا عابدینی معاون سازمان مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور با اشاره به بند (ح) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی بر معافیت مالیاتی تمامی نهادهای عمومی غیر دولتی و بنیادهای خیریه ای که از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند؛ بیان داشت: طبق این قانون تمامی سازمان های مردم نهادی که در امر کار خیر و خدمات رسانی به اقشار ضعیف جامعه خدمات رسانی می کنند؛ مکلفند تمامی حمایت های و کمک های خود را به تفکیک شماره کد ملی فرد دریافت کننده حمایت؛ در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نمایند.

رئیس شورای ملی توسعه تشکل های مردم نهاد در همین زمینه خاطر نشان کرد: نهادها و سازمان های مذکور باید برای دریافت تسهیلات؛ اطلاعات ثبت خود را به اصلاع سازمان امور مالیاتی کشور برسانند.