به گزارش صبح ساباط، سرهنگ محمدحسن کارگر افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با کار اطلاعاتی از نگهداری اشیاء عتیقه در یک مغازه در شهر یزد مطلع شدند. وی تصریح کرد: ماموران پس از هماهنگی با مقام قضایی در بازرسی از محل مورد نظر این تعداد  اشیاء عتیقه شامل […]

به گزارش صبح ساباط، سرهنگ محمدحسن کارگر افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با کار اطلاعاتی از نگهداری اشیاء عتیقه در یک مغازه در شهر یزد مطلع شدند.

وی تصریح کرد: ماموران پس از هماهنگی با مقام قضایی در بازرسی از محل مورد نظر این تعداد  اشیاء عتیقه شامل انواع سکه های مربوط به دوره صفویه و پهلوی و شمشیر، ظروف و سماور عتیقه را کشف کردند.

سرپرست پلیس امنیت اقتصادی  یزد با بیان اینکه کارشناسان میراث فرهنگی، ارزش اقلام کشف شده را این میزان بیان کردند اظهار کرد: در این خصوص یک متهم دستگیر و به مراجع قضایی  معرفی شد.

به گزارش عصر یکشنبه پایگاه خبری پلیس، کارگر خاطر نشان کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و تلاش خستگی‌ناپذیر با قانون شکنان و سودجویان برخورد کرده و اجازه فعالیت به اینگونه افراد نخواهد داد.