به گزارش صبح ساباط، سرپرست مدیریت آب و خاک جهاد کشاورزی استان  یزددر جلسه ستاد مدیریت بحران در دهیاری طزرجان، گفت: در سیل پارسال،  به ۵۱۲ رشته قنات استان خسارت وارد شد که به همت مراکز جهاد کشاورزی همگی در سامانه سجاد ثبت گردیدند. بشارتی با بیان اینکه اعتبار تخصیص داده شده به خسارت سیل در بخش […]

به گزارش صبح ساباط، سرپرست مدیریت آب و خاک جهاد کشاورزی استان  یزددر جلسه ستاد مدیریت بحران در دهیاری طزرجان، گفت: در سیل پارسال،  به ۵۱۲ رشته قنات استان خسارت وارد شد که به همت مراکز جهاد کشاورزی همگی در سامانه سجاد ثبت گردیدند.

بشارتی با بیان اینکه اعتبار تخصیص داده شده به خسارت سیل در بخش آب و خاک استان ۱۹۹ میلیارد ریال است، افزود: ۱۴۷ میلیارد ریال آن متعلق به بخش قنات و مابقی در بخش‌های راه‌های بین مزارع و کانال‌های آبیاری است.

او گفت: طبق آمار موجود ۲۲ درصد از کل طول قنوات استان در معرض مستقیم خطر سیل قرار دارد، به همین دلیل در مقایسه با سایر منابع آبی در مقابل حوادث غیرمترقبه به ویژه سیل آسیب پذیری شدیدی داشته است.

بشارتی افزود: باید به اجرای پروژه‌هایی از جمله طوقه چینی میله‌ها، نصب در‌پوش بر روی میله‌ها، ایجاد خاکریز و دیوار‌های حفاظتی، نصب کول‌های بتنی مسلح در کوره قنوات بخصوص در نقاط ریزشی کوره که آسیب پذیری آن‌ها را کاهش دهد بیشتر توجه شود.

منبع:خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد