به گزارش اشکذر خبر به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه یزد این موضوع شامل همه مشترکانی که از روز شنبه ۲۵ ابان ماه ۱۳۹۸ مشمول پایان مدت اعتبار سرویس شده اند نیز می شود. همچنین مانده آستانه مصرف منصفانه (FUP) مجاز مصرف نشده مشترکان اینترنت مخابرات در ماه آبان، به آذر ماه منتقل می […]

به گزارش اشکذر خبر به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه یزد این موضوع شامل همه مشترکانی که از روز شنبه ۲۵ ابان ماه ۱۳۹۸ مشمول پایان مدت اعتبار سرویس شده اند نیز می شود.

همچنین مانده آستانه مصرف منصفانه (FUP) مجاز مصرف نشده مشترکان اینترنت مخابرات در ماه آبان، به آذر ماه منتقل می شود.

با این کار، فرصت استفاده از ترافیکی که خارج از کنترل و اراده مخابرات از مشتریان سلب شده است به ایشان اعطا می شود و بدیهی است در ماه های آتی مشابه قبل، ترافیک مصرف نشده به ماه بعد منتقل نمی شود.

گفتنی است پس از قطعی چند روزه اینترنت در سراسر کشور، اینترنت ثابت استان یزد از دیشب یکم آذر ماه ۹۸ برقرار گردیده است.