به گزارش اشکذرخبر،خواهری که بعد از ۶۸ سال در خانه سالمندان کهریزک تهران پیدا شد به دیار خود میبد برمی‌گردد. خانم برزگری در ۱۲سالگی از منزل خود در محله خانقاه میبد رفته بود و کسی از او خبر نداشت و خانواده در جست‌وجویش بودند ولی موفق به پیداکردنش نشدند و هم اکنون بعد از ۶۸ […]

به گزارش اشکذرخبر،خواهری که بعد از ۶۸ سال در خانه سالمندان کهریزک تهران پیدا شد به دیار خود میبد برمی‌گردد. خانم برزگری در ۱۲سالگی از منزل خود در محله خانقاه میبد رفته بود و کسی از او خبر نداشت و خانواده در جست‌وجویش بودند ولی موفق به پیداکردنش نشدند و هم اکنون بعد از ۶۸ سال باخبر شدند که سالم و سرحال در آسایشگاه سالمندان در تهران هست و تا چند روز آینده به زادگاه خودش میبد می‌آید و در کنار خانواده‌اش که فقط دو خواهر از این خانم باقی مانده‌اند، زندگی می‌کند.  متاسفانه این خانم پدر و مادر و دو برادر خود را از دست داده است.