به گزارش اشکذرخبر، مدیرکل مدیریت بحران استان در ‌این بازدید بیان کرد:اردوهای آموزشی میدان تمرین تعاملات اجتماعی برای مقابله با بحران است و حضور دانش‌آموزان در این میدان سبب افزایش تعاملات آنها می شود. “محمود شاکری شمسی” ادامه داد: یکی از دوره های پر خاطره که در اذهان دانش‌آموزان به یاد می ماند، اردوهای دانش‌آموزی […]

به گزارش اشکذرخبر، مدیرکل مدیریت بحران استان در ‌این بازدید بیان کرد:اردوهای آموزشی میدان تمرین تعاملات اجتماعی برای مقابله با بحران است و حضور دانش‌آموزان در این میدان سبب افزایش تعاملات آنها می شود.
“محمود شاکری شمسی” ادامه داد: یکی از دوره های پر خاطره که در اذهان دانش‌آموزان به یاد می ماند، اردوهای دانش‌آموزی است و حضور دانش‌آموزان در این اردوها باعث افزایش تعاملات بین دانش‌آموزان می شود.
شاکری شمسی تصریح کرد: اگر مدارس توانمند شوند نه تنها در مواقع بحران، بلکه موضوعات اجتماعی را می‌توانند در جهت اجرای مناسب پیش برند.
وی ا‌فزود: استان یزد از لحاظ خطرپذیری موقعیت حساسی داشته است و ما نیازمندیم که اقدامات قبل از حادثه مانند طرح مدرسه آماده را به اجرا درآورده و توانمندی در پاسخ به حوادث را ارتقا دهیم.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری با بیان اینکه در جهان امروز با وجود تمهیدات و اقدامات لازم پیشگیرانه برای کاهش خسارت بلایای طبیعی همچنان آمار سازمان ملل متحد نشان از تداوم وجود خسارت‌های جبران ناپذیر است، گفت: سهم کشور ما در خسارت مالی و جانی ناشی از بلایای طبیعی و بحران قابل توجه است و باید در کنار اقدامات پیشگیرانه و کاهش خطر پذیری در مرحله پاسخ خود را توانمند کنیم.
وی افزود: مهارتهایی که در اردو آموزش داده می شود موجب می شود نحوه تعاملات برعکس کلاسهای درسی که به صورت تئوری است، عملی انجام شود و سبب ورود دانش‌آموزان به عرصه جامعه گردد.
شاکری شمسی گفت: بحث پیشگیری به عنوان یکی از مسائلی است که در بحران باید آن را در نظر گرفت تا از زیان های بحران ها جلوگیری شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری در پایان سخنان خود بحث آموزش در پیشگیری را به عنوان یکی از سرفصل هایی دانست که در مدیریت بحران استان در نظر گرفته شده و خاطرنشان کرد: در این پیشگیری اعتقاد بر این داریم که جامعه متشکل از اقشار، جنسیت و گروه های مختلف به عنوان جامعه هدف قرار گیرند تا در نهایت نتایج خوبی از آن حاصل شود.