گفتنی است یزدیها با مشارکت ۷۰ درصدی بیشترین مشارکت را در کشور رقم زدند.

به گزارش خبرنگار صبح ساباط؛ بر اساس آمار های ارائه شده سعید جلیلی با کسب ۲۵۵۶۹۰ رای اکثریت آرا را در استان یزد نصیب خود کرد.

این در حالی است که مسعود پزشکیان با کسب ۲۵۳۷۵۰ رای، در جایگاه دوم قرار گرفت.

۱۱۷۹۶ رای نیز جمع آرا باطله استان‌ بود.

گفتنی است؛ یزدی ها با مشارکت ۷۰ درصدی بیشترین مشارکت را در کشور رقم زدند.