استاندار یزد ناترازی انرژی را یکی از بزرگترین مسائل پیش روی صنعت و تولید دانست و گفت: یکی از دلایل مهم این موضوع، رکود طرح های توسعه میادین گازی و پروژه های زیرساختی این حوزه در دهه 90 است.

به گزارش صبح ساباط، در آیینی با حضور استاندار یزد و معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، کلنگ احداث پروژه تولید و ذخیره سازی گاز طبیعی مایع (LNG) به زمین زده شد.
استاندار یزد در این آیین، ناترازی انرژی را یکی از بزرگترین مسائل پیش روی صنعت و تولید دانست و گفت: یکی از دلایل مهم این موضوع، رکود طرح های توسعه میادین گازی و پروژه های زیرساختی این حوزه در دهه ۹۰ است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر اقدامات خوبی در این حوزه در حال انجام است، اضافه کرد: برای اولین بار در کشور، به اهتمام شرکت آهن و فولاد ارفع عملیات اجرایی پروژه تولید و ذخیره سازی گاز طبیعی مایع (LNG) آغاز شد.

مهران فاطمی با اشاره به تاثیر ناترازی گاز در فعالیت صنایع؛ در فصول سرد سال خاطرنشان کرد: با بهره برداری از این پروژه، بخشی از مسائل و دغدغه های مرتبط با این حوزه کاهش خواهد یافت.

​​​​​​​