کارگاه عملیاتی در میدان مردم با حضور کنشگران سیاسی استان در سالن دانشگاه پیام نور یزد برگزار شد.

به گزارش صبح ساباط، گفتمان انقلاب اسلامی در انتخابات با نگاه به دولت‌های گذشته، انتخابات سکوی ارتقای فرهنگ سیاسی جامعه، روش‌های مغالطات سیاسی و نحوه استدلال و مدل‌های ارتباط گیری با مردم از موضوعات این نشست بود.
این کارگاه به همت ناحیه مقاومت بسیج الله دادی، دانشگاه پیام نور، سپاه الغدیر استان و مرکز رسانه و فضای مجازی بسیج دانشجویی استان برگزار شد.

انتهای پیام/