در گشت مشترک تعزیرات حکومتی شهرستان میبد با دستگاه های نظارتی تخلف عرضه خارج از شبکه 600 قرص نان یارانه ای به ارزش پنج میلیون وپانصد هزار ریال کشف شد.

به گزارش صبح ساباط به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی یزد، سید محمد مهدی مهاجریان مقدم گفت: پرونده عرضه خارج از شبکه ۶۰۰ قرص نان به ارزش پنج میلیون و پانصد هزار ریال در شعبه اول بدوی و ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان میبد رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر الزام توزیع نان در شبکه، متخلف را به پرداخت ۵۵ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۱۰ برابر ارزش تخلف محکوم کرد.
مهاجریان گفت: این واحد صنفی نانوایی که قصد داشت ۶۰۰ قرص نان خشک که با آرد یارانه ای پخت کرده بود در بازار آزاد به فروش برساند که قبل از صدور حکم، نصب پارچه تخلف بر سر در واحد صنفی و پلمب شد.
به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد، گشت مشترک تعزیرات حکومتی با بازرسان جهاد کشاورزی و اتاق اصناف شهرستان میبد از واحدهای صنفی، این تخلف را کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شد.

انتهای ییام/