باقری مورد استقبال معاون وزیر امور خارجه عراق، سفیر و اعضای سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد قرار گرفت.

به گزارش صبح ساباط؛ علی باقری سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که به عراق سفر کرده است؛ وارد فرودگاه بغداد شد و مورد استقبال محمد حسین بحر العلوم معاون وزیر امور خارجه عراق، سفیر و اعضای سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد  قرار گرفت.