رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد گفت: زباله های عفونی مشکل بزرگی برای سلامت عمومی در شهر یزد است.

به گزارش صبح ساباط؛ رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد در یکصدو نود و هشتمین جلسه علنی شورا مطرح کرد: زباله های عفونی مشکل بزرگی برای سلامت عمومی در شهر یزد است.

فاطمه زارع رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد گفت: نود درصد مطب پزشکان در شهر یزد هیچگونه قراردادی با شهرداری ندارند و برای دفع اصولی زباله ها و پسماندهای عفونی باید اقدام عاجل صورت گیرد و این وظیفه از عهده شورای و شهرداری یزد خارج است و نیازمند تعامل و همکاری بین دستگاهی است .

وی افزود: زباله و پسماند و تفکیک زباله از مبداء ارتباط مستقیم با محیط زیست دارد و متأسفانه در حال حاضر بزرگترین مشکلی که سلامت انسان را تهدید می کند در حوزه پسماندهای عفونی است.

زارع گفت: پیشنهاد می شود تا نظام پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی یزد به عنوان متولی این بخش و برای تفکیک پسماند و زباله عفونی و دفن اصولی آن همکاری لازم را داشته باشند چون این بخش اگر به صورت جدی و درست مدیریت نشود قطعا شاهد مشکلات جدی برای سلامت جامعه خواهیم بود.

رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد در بخش دیگر از سخنان خود بیان کرد: ساماندهی تابلوهای سطح شهریزد نیز از وظایف مدیریت شهری و شهرداری ها است و لذا امیدواریم این مسئله که قبلا آغاز شده است با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی همچنین اظهار داشت: هفته محیط زیست نیز فرصتی برای ارتقاء دانش شهروندان برای مسئولیت پذیری اجتماعی و مشارکت داوطلبانه و آگاهانه شهروندان است.

زارع افزود: هر فرد می تواند شخصاً کمک شایانی در این حوزه داشته وبا تغییر رفتاربه حفظ محیط زیست کمک کند و یکی از مهم ترین بخش های این حوزه نیز زباله و پسماند است.