ایان مک کانویل ضمن دیدار با علی باقری رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.

به گزارش صبح ساباط؛ ایان مک کانویل سفیر جدید استرالیا در جمهوری اسلامی ایران در آغاز به کار خود در کشورمان، ضمن دیدار با علی باقری سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان، رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.