بلوار حدفاصل میدان دارالعباده تا میدان صنعت به نام سیدالشهدای خدمت و شهید جمهور آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی ناگذاری شد.

به گزارش صبح ساباط؛ در یکصد و نود و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد و با تصویب اعضا، بلوار حدفاصل میدان دارالعباده تا میدان صنعت به نام سیدالشهدای خدمت و شهید جمهور آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی نامگذاری شد.