رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در اشکذر تاکید کرد: مجموعه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر در کشور کم نظیر است.

به گزارش صبح ساباط؛ محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی که جهت بازدید از طرح های درآمدزایی غیرشهریه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر به شهرستان اشکذر سفر کرده بود، از مجموعه آزمایشگاه ها و کارگاه های گروه مهندسی برق واحد اشکذر بازدید کرد.

بر این اساس؛ طهرانچی با حضور در آزمایشگاه ها و کارگاه های گروه مهندسی برق، با دانشجویان به صحبت پرداخت و مجموعه برق واحد اشکذر را کم نظیر و قابل تحسین دانست و توصیه کرد: در کنار این مجموعه، مجموعه تأسیسات نیز با همین نگاه اجرا و یک کیس واقعی جهت انجام کارهای تأسیساتی برای دانشجویان رشته مهندسی تأسیسات ایجاد شود.

ریاست عالی دانشگاه آزاد اسلامی خواستار طراحی، کنترل و مدیریت مصرف انرژی به ویژه مصرف آب استخر پرورش ماهی (از طرح های درآمدزایی غیرشهریه ای واحد اشکذر) شد و تأکید کرد: دانشجویان باید اتوماسیون را در واقعیت ببینند و توسط خودشان پایش شود.