صدراعظم آلمان در پیامی درگذشت رئیس جمهور ایران رئیسی و هیئت همراه را به دولت جمهوری اسلامی و خانواده درگذشتگان تسلیت گفت.

به گزارش صبح ساباط؛  اولاف شولتس، صدراعظم آلمان در پیامی درگذشت رئیس جمهور ایران رئیسی و هیئت همراه را به دولت جمهوری اسلامی  و خانواده درگذشتگان تسلیت گفت.