وزیر جهادکشاورزی بازسازی زنجیره تولید مرغ در سال گذشته را موفقیت‌آمیز خواند و رفع نقایص در مرغ اجداد، جوجه‌ریزی و تامین نهاده را عامل تثبیت بازار و پایداری عرضه و تقاضا در ماه‌های اخیر دانست.

به گزارش صبح ساباط به نقل از وزارت جهادکشاورزی؛ محمدعلی نیکبخت در قرارگاه امنیت غذایی ضمن نتیجه‌بخش دانستن برنامه فشرده بازسازی زنجیره ارزش مرغ در سال گذشته گفت: حفظ شرایط موجود نیازمند اجرای برنامه عمل سالانه و رصد دوره‌های جوجه‌ریزی و کشتار، بازار‌رسانی و تامین، ذخایر راهبردی و صادرات است.

نیکبخت شبکه توزیع مناسب و فروشگاههای زنجیره ای را از عناصر مهم تامین به موقع و ثبات در بازار عنوان کرد و گفت: نظام‌مندی و نظارت بر زنجیره و شبکه توزیع، لازمه پایداری و یکنواختی تولید و بازار است. وزیر جهادکشاورزی در قرارگاه امنیت غذایی اطمینان داد: نهاده‌ها تا پایان تابستان تامین شده است و از هم اکنون برای نیمه دوم سال در حال برنامه‌ریزی هستیم و به زودی برای تامین نهاده شش ماهه دوم سال اقدام می‌شود. محمدعلی نیکبخت تنوع در سه عامل؛ تامین کننده، مبادی تامین و نوع نهاده با تغییر در رژیم غذایی دام و طیور را سیاست وزارت جهادکشاورزی در تثبیت و پایداری تولید برشمرد و پیاده‌سازی این عوامل را در کاهش هزینه تولید و افزایش بهره‌وری مؤثر خواند.

گفتنی است؛ در ابتدای این نشست گزارش جوجه ریزی استانها تا ۲۶ اردیبهشت ارایه شد، بر اساس این گزارش؛ ۲۴ استان بیش از ۱۰۰ درصد مقادیر تعیین شده و ۸ استان در حد انتظار، برای دوره اردیبهشت و خرداد جوجه ریزی کرده‌اند.