مدیر شهرداری منطقه چهار یزد از اصلاح هندسی میدان باهنر با هدف کاهش بار ترافیکی خبر داد.

به گزارش صبح ساباط؛ سید ابوالفضل کشفی مدیر شهرداری منطقه چهار یزد با اشاره به ضرورت کاهش بار ترافیکی در میدان باهنر، گفت: در نشست با شرکت های خدمات رسان برق، گاز، آب و مخابرات مقرر شد پس از جابجایی تاسیسات، عملیات عمرانی اصلاح هندسی میدان باهنر انجام شود.

او افزود: بلافاصله پس از جابجایی تاسیسات، شهرداری عملیات عمرانی این میدان را آغاز و در مدت زمان یکماه به سرانجام می رساند.

مدیر شهرداری منطقه چهار اعتبار عملیات عمرانی اصلاح هندسی این میدان را ۶۰۰ میلیون تومان بیان کرد.