در سال گذشته پنج هزار و ۶۰۰ مورد حیوان گزیدگی در استان یزد ثبت شد که این تعداد نسبت به سال ما قبل از آن ۱۰۰۰ مورد افزایش داشته است.

به گزارش صبح ساباط، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با اشاره به افزایش حیوان گزیدگی در استان گفت: در سال گذشته پنج هزار و ۶۰۰ مورد حیوان گزیدگی در استان ثبت شد که این تعداد نسبت به سال ما قبل از آن ۱۰۰۰ مورد افزایش داشته است.

میرزایی خاطر نشان کرد: این روند افزایشی نگران کننده است و بیشترین موارد حیوان گزیدگی در این استان مربوط به گربه است.

انتهای پیام/