تجارت خارجی کشور (مجموع صادرات و واردات) با احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی و برق در فروردین ماه سال جاری با ۴۷.۶۳ درصد افزایش به رقم ۱۰ میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار رسیده است؛ البته تراز تجاری کشور بدون احتساب نفت نیز مثبت بوده است.

به گزارش صبح ساباط؛ مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اموراقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۰ روزنامه اعتماد با تیتر« تداوم دستاورد سازی با آمار» توضیح داد: تعریف علمی  تراز تجاری عبارت است از تفاوت بین ارزش واردات و صادرات یک کشور برای یک دوره معین و کشوری که از نظر ارزشی بیشتر از صادرات خود کالا و خدمات وارد می کند، با کسری تجاری مواجه است، در حالی که کشوری که بیشتر از واردات کالا و خدمات صادر می کند، دارای مازاد تجاری است.

به لحاظ علمی و عرفی هیچ کشوری تراز تجاری را بدون در نظر گرفتن برخی منابع مانند نفت و گاز و یا با آن به تفکیک محاسبه نمی کند اما در کشور ما علاوه بر صادرات کالاهای غیرنفتی و ورود درآمدهای حاصل از آن به کشور، بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نفت و گاز است که در تراز بازرگانی اعلامی از سوی گمرک پیش از این اعلام نمی شد و آمار بازرگانی خارجی گمرکی شامل ارقام صادرات نفت‌خام، نفت کوره و میعانات گازی نبود؛ در حالی است که صادرات نفتی به عنوان منبع اصلی تأمین ارز واردات کالاهای اساسی است.

به طورکلی، مازاد یا کسری تجاری همیشه به تنهایی برای ارزیابی سلامت اقتصاد یک کشور کافی نیست و باید در کنار سایر شاخص‌های اقتصادی برای تحلیل استفاده شود. به طور مثال در رکود اقتصادی، کشورها ترجیح می‌دهند که صادرات بیشتری انجام دهند تا موقعیت‌های شغلی بیشتری ایجاد شود و تقاضا در اقتصاد افزایش یابد اما در دوره‌های رونق، کشورها با افزایش واردات مشکلی ندارند و شاید از واردات برای پایین آوردن تورم استفاده کنند.

گمرک جمهوری اسلامی ایران با اصلاح این رویه برای نخستین بار در راستای ایجاد شفافیت در عملکرد تجارت خارجی، اقدام به انتشار تجارت خارجی کشور با احتساب آمار صادرات نفت، برق و خدمات فنی و مهندسی در دولت سیزدهم کرد.

در همین حال یکی از دستاوردهای دولت سیزدهم تسهیل در روند تجارت خارجی کشور اعم از نفتی و غیر نفتی بوده است. در سال گذشته، اقتصاد ایران تثبیت جایگاه گمرک به عنوان سومین منبع درآمد پایدار غیر تورمی را شاهد و درآمد‌های وصولی گمرک و واریزی به خزانه با افزایش همراه بود.

در سال جدید نیز با ادامه برنامه های سال قبل برای ادامه همان روند افزایشی سال گذشته، تجارت خارجی کشور (مجموع صادرات و واردات) با احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی و برق در فروردین ماه سال جاری با ۴۷.۶۳ درصد افزایش به رقم ۱۰ میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار رسید و به میزان ۴ میلیارد و ۹۴۰ میلیون دلار مثبت بوده است.

البته تراز تجاری کشور بدون نفت هم در فروردین ماه در مقایسه با مدت مشابه قبل ۴۳۰ میلیون دلار مثبت بوده و میزان ترانزیت خارجی کشور از مسیر ایران در فروردین ماه سال جاری با ۴۷ درصد افزایش به رقم یک میلیون ۶۰۰ هزار تن رسید.