در مراسمی با حضور سرپرست فرمانداری مهریز،رئیس ثبت اسناد،سند مالکیت کاداستری قلعه تاریخی سریزد(قدیمی‌ترین صندوق امانات جهان ) را به رئیس میراث فرهنگی و نماینده اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان تحویل داده شد.

به گزارش صبح ساباط، ‌با حضور احمد آخوندی سرپرست فرمانداری، روح الله محمدی رئیس ثبت اسناد مهریز سند قلعه تاریخی سریزد را تحویل علی اکبر قانعی رئیس میراث مهریز و سعید حاجی قاسمی نماینده اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان داد.

با این سند، قلعه تاریخی سریزد به طور رسمی جزء اموال دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

قلعه سریزد یکی از زیباترین و سالمترین قلعه های جلگه ای این سرزمین که در نوع خود بی نظیر است که با معماری منحصر به فرد خود قدیمی‌ترین صندوق امانات لقب گرفته‌است.
این قلعه از خارج شامل دیواری به ارتفاع۲ متر گرداگرد است که قبلاً دارای ارتفاع بیشتری بوده است.

خندقی به عمق ۲ متر و عرض ۵ تا ۶ متر در اطراف قلعه، حصار و باروی قلعه که ارتفاعی حدود۶ تا ۷ متر دارد و گرداگرد قلعه را فرا گرفته و دارای ۹ برج دیده بانی مدور به ارتفاع ۸ تا ۹ متر در گوشه ها و میانه اضلاع می باشد.

این قلعه دوره ساسانیان، چندان کاربری نظامی نداشته و بیشتر در حکم گاو‌صندوقی برای اموال مردم در برابر هجوم دشمنان به شمار می‌رفت و از آن به عنوان ذخیره‌سازی غلات و مواد غذایی استفاده می‌کردند.

دژ سریزد در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۵۴ با شمارهٔ ثبت ۱۰۸۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است.

انتهای پیام /