جمعیت هلال احمر استان یزد برای جذب کادر تکنسین دارویی داروخانه هلال احمر فراخوان داد.

به گزارش صبح ساباط به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان یزد ؛ بدینوسیله به اطلاع می رساند جمعیت هلال احمر استان یزد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز داروخانه جمعیت هلال احمر استان، از بین افراد واجد شرایط از طریق آزمون کتبی ، عملی و انجام مصاحبه با در نظر گرفتن اولویتهای مربوطه و تایید صلاحیت عمومی‌توسط هسته مرکزی گزینش جمعیت هلال احمر بصورت قرارداد موقت قانون کار بدون تعهد استخدامی جهت شغل زیر دعوت به همکاری می نماید.

لذا ضرورت دارد کلیه متقاضیان تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ به وبگاه جمعیت هلال احمر استان یزد به نشانی https://yazd.rcs.ir/ مراجعه نمایند و پس از مطالعه شرایط عمومی و اختصاصی آزمون نسبت به تکمیل نمودن فرم های شماره ۱ و ۲ اقدام نمایند و مدارک و مستندات مورد نیاز را به همراه فرم های تکمیل شده به نشانی یزد – بلوار فردوسی – جمعیت هلال احمر استان یزد – اداره منابع انسانی و تحول اداری – واحد دبیرخانه تحویل نمایند.