شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نقشه راه اجرایی‌سازیی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را مصوب کرد.

به گزارش صبح ساباط؛ جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی  به ریاست سید ابراهیم رئیسی با تصویب سه مصوبه برگزار شد.

اولین مصوبه این جلسه نقشه راه اجرایی‌سازیی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بود که با رای اکثریت اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

این سند با وجود برخورداری از غنای مبنایی، فاقد نقشه راه اجرایی بود که با تلاش شش ماهه وزارت آموزش و پرورش و ستاد تعلیم و تربیت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی کلیات آن تدوین و در جلسه  این شورا تصویب شد.

همچنین در این جلسه  دو نفر از اعضای حقیقی شورای سیاستگذاری جایزه کاظمی آشتیانی و پنج نفر از اعضای حقیقی برای عضویت در هیئت امنای بنیاد سعدی با نظر موافق اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی انتخاب شدند.