ثبت‌نام کتاب‌های درسی پایه‌های تحصیلی آمادگی ۲ (استثنائی)، اول ۲ (استثنائی)، اول۳ (استثنائی) ، اول تکمیلی (استثنائی)، دوم تا ششم، هشتم و نهم، یازدهم و دوازدهم از روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت آغاز شده است.

به گزارش صبح ساباط؛ ثبت سفارش و توزیع کتاب های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ تمامی دوره‌های تحصیلی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی my.gov.ir یا پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir یا سامانه irtextbook.ir و برابر جدول تقویم زمانی انجام می شود.

لازم است مدارس ضمن اطلاع رسانی به دانش‌آموزان به شرح جدول تقویم زمانی زیر نسبت به ثبت سفارش کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ بر فرض قبولی دانش‌آموز در سال تحصیلی جاری اقدام کنند. در صورت عدم موفقیت دانش آموز در پایه فعلی در زمان اصلاح سفارش و امکان تغییر پایه وجود خواهد داشت.